Err

123pack - Stazakken, platte bodemzakken en meer!
GEGEVENSBESCHERMING
 

§ 1. Algemeen
Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingswet en de gegevensbeschermingswet van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgronden, bewaartermijnen, informeren de volgende voorschriften u ook over uw rechten en de verantwoordelijke voor uw gegevensverwerking. Deze gegevensbeschermingsverklaring is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze site naar andere sites wordt omgeleid, informeer u daar dan over de respectieve omgang met uw gegevens.

§ 2 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract
(1) Doel van de verwerking
Uw persoonlijke gegevens, die u ons tijdens het bestelproces verstrekt, zijn nodig voor het sluiten van een contract met ons. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. We kunnen u de goederen echter niet sturen zonder uw adres. Voor sommige betaalmethoden hebben we de nodige betaalgegevens nodig om deze door te geven aan een door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder. De verwerking van uw gegevens die in het bestelproces zijn ingevoerd, is daarom met het oog op de uitvoering van het contract.
Als u ons vóór het sluiten van het contract een aanvraag per e-mail, via een contactformulier enz. stuurt, zullen wij de op deze manier ontvangen gegevens verwerken om precontractuele maatregelen uit te voeren en b.v. B. Uw vragen over onze producten.
(2) Rechtsgrondslag
De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG.
(3) Ontvangerscategorieën
Betaaldienstverleners, verzenddienstverleners, hostingproviders, eventueel merchandise management systemen, eventueel leveranciers (dropshipping).
(4) Bewaartermijn
We slaan de gegevens op die nodig zijn om het contract te verwerken totdat de wettelijke garantie en, indien van toepassing, contractuele garantietermijnen zijn verstreken.
We bewaren de gegevens die vereist zijn op grond van handels- en belastingrecht gedurende de wettelijk bepaalde termijnen, meestal tien jaar (vgl. 257 HGB, 147 AO).
De gegevens die worden verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren, worden verwijderd zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en er duidelijk geen contract is gesloten.
 
§ 3 PayPal-transacties

Houd er rekening mee dat alle PayPal-transacties onderhevig zijn aan het PayPal-privacybeleid:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 
 
§ 4 Webanalyse met Google Analytics
(1) Doel van de verwerking
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.
(2) Rechtsgrondslag
De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1a) AVG.
(3) Ontvangerscategorieën
Google en zijn gelieerde ondernemingen.
(4) Overdracht naar een derde land
Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC. Google LLC is gevestigd in de VS (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).
(5) Bewaartermijn
14 maanden
(6) RECHT VAN BEZWAAR
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en te installeren: optout
U kunt het verzamelen ook voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen. Als u wilt voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, klikt u hier: Google Analytics uitschakelen

 
 
§ 5 Informatie over cookies
(1) Doel van de verwerking
Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die in of door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw computersysteem. Deze cookies maken b.v. B. meerdere producten in een winkelwagen plaatsen.
(2) Rechtsgrondslag
De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 f) AVG.
(3) Gerechtvaardigd belang
Ons gerechtvaardigd belang is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Dit beschermt uw belang bij gegevensbescherming.
(4) Bewaartermijn
De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.Permanent opgeslagen cookies hebben een verschillende levensduur, van enkele minuten tot meerdere jaren.
(5) RECHT VAN BEZWAAR
Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze website. U kunt permanent opgeslagen cookies ook op elk moment via uw browser verwijderen.

 
 
§ 6 Uw rechten als betrokkene
Indien door u persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u als verwerkingsverantwoordelijke de volgende rechten jegens ons:

1. Recht op informatie
In het kader van artikel 15 AVG kunt u informatie opvragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens.
2. Recht op rectificatie
Als de informatie over u niet (meer) correct is, kunt u een correctie aanvragen in overeenstemming met artikel 16 AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u een aanvulling aanvragen.
3. Recht op wissing
Onder de voorwaarden van artikel 17 AVG kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
4. Recht op beperking van de verwerking
In het kader van de vereisten van artikel 18 AVG heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens over u te eisen.
5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Volgens artikel 20 AVG heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen.
6. Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
Volgens artikel 7 lid 3 AVG heeft u te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

 
7. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van art.

Let ook op uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG:
a) Algemeen: gemotiveerd bezwaar vereist
Wordt de verwerking van persoonsgegevens over u uitgevoerd?
- om ons doorslaggevende legitieme belang te beschermen (rechtsgrond volgens art. 6 lid 1 f) DSGVO) of
- in het algemeen belang (rechtsgrond volgens art. 6 lid 1 e) AVG),
u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de AVG.
In geval van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
b) Bijzonder geval van directe reclame: een eenvoudig bezwaar is voldoende
Als de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt om direct reclame te maken, hebt u het recht om te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
 
E-mail adverteren met aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze zullen informeren verklaring.
Verantwoordelijk voor gegevensverwerking:
123pack.de mogelijk gemaakt door TOMA GmbH
Heidweg 37
41334 Nettetal
Telefoon: 02157-1449595
info@123pack.de